Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається для захисту прав людини в суді за рахунок коштів Державного бюджету України.

            Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має власний бланк, печатку із своїм найменуванням.

            У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Координаційного центру, а також положенням про центр, яке затверджене наказом Координаційного центру БВПД від 22 листопада 2018 року № 108.

            Ізмаїльський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає безоплатну первинну правову допомогу (надання правових консультацій роз’яснень, правової інформації, складання документів непроцесуального характеру) та безоплатну вторинну правову допомогу (представництво інтересів у суді, складання документів процесуального характеру), у тому числі у сфері домашнього насильства, насильства за ознакою статті, протидії торгівлі людьми.

            Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу прописані в ст.14 Закону України «Про безоплатну вторинну правову допомогу».  

            Структурними підрозділами Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги є Болградське, Кілійське, Ренійське бюро правової допомоги. 

            Основними завданнями центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання в Одеській області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

 

Назва

Адреса

Контактні дані

Ізмаїльський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області

пр-т Миру, 23, м. Ізмаїл, Одеська область, Україна, 68600

(04841) 59 509,

(04841) 59 505

Кілійське бюро правової допомоги

м. Кілія, вул. Миру, 77.

(04843) 44 088

Ренійське бюро правової допомоги

м. Рені, вул. 28 Червня, 125.

(04840) 40 271

Болградське бюро правової допомоги

м. Болград, вул. Інзовська, 170

(04846) 40 426