Соціальний захист – сукупність державних заходів і видатків бюджету, пов’язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів.

 

Контингент органів соціального захисту

 

№ п/п

Міста, райони

У тому числі

Пенсіонери  за віком

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю всіх груп і категорій

Люди, які обслуговуються  службою  соц.іальної допомоги на  дому

Багатодітні сім’ї

Діти з багатодітних сімей

Діти з інвалідністю

 

Ізмаїльський

21259

193

834

9718

608

1592

5244

584

 

Кілія,

3482

62

229

3237

155

460

1023

124

 

Рені

7181

39

213

2601

201

351

1204

213

 

Вилкове

1179

12

78

856

69

150

656

42

 

Сафʼяни

7399

67

269

2441

125

536

2030

191

 

Суворове

2018

13

45

583

58

95

331

14

 

Станом на 01.07.2021 субсидію на житлово-комунальні послуги отримали 4008 домогосподарств.

Отримали соціальну допомогу сім’ям з дітьми –4245 осіб.

Отримали одноразову соціальну допомогу при народженні дитини – 2787 осіб.

Отримали одноразову соціальну допомогу на поховання – 6 осіб.

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку (кількість сімей) – 130, з них кількість отримувачів допомоги з державного бюджету – 55.

Кількість отримувачів соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами –347 (з початку року).

Кількість отримувачів інших видів соціальної допомоги – 6293 особи.

За січень-червень 2021 року надані пільги:

– на житлово-комунальні пільги – 5258 особам на загальну суму 9096,8 тис. грн., з них у готівковому вигляді 4161,1 тис.грн.;

– на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1328 особам на загальну суму 2 584,6 тис.грн.

 На обліку перебуває 441 учасник бойових дій в АТО, з них 15 осіб з інвалідністю, пов’язаною із АТО. З питання надання послуг з професійної адаптації у 2021 році звернень не надходило. У жовтні 2021 за їх бажанням на психологічну реабілітацію будуть направлені 2 учасника бойових дій в АТО.

Ренійською міською територіальною громадою прийнято Програму соціальної підтримки населення Ренійської міської територіальної громади на 2021-2023 роки «Захист і Турбота», яка затверджена рішенням Ренійської міської ради від 24 грудня 2020 року № 28- VIII. Згідно зазначеної програми матеріальну допомогу отримали 211 осіб на загальну суму 306,2 тис.грн. 

Згідно рішення Вилківського виконкому „Про надання матеріальної допомоги громадянам”, станом на 01.07.2021 року 208 осіб отримали матеріальну допомогу на суму 422,0 тис.грн.

Згідно програми «Про затвердження міської цільової програми «Милосердя» на 2021 – 2025 роки» затвердженої рішенням Кілійської міської ради 29.01.2021 року №186/VIII станом на 01.07.2021 року 158 осіб отримали матеріальну допомогу на загальну суму 154,0тис.грн.

Рішенням Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області №154/V111 від 02 березня 2021затверджено комплексну програму «Турбота». Станом на 01.07.2021 матеріальну допомогу отримали 20 осіб на загальну суму 33,5 тис.грн.

Згідно Програми надання матеріальної допомоги мешканцям Сафʼянівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району на 2021-2025 роки «Милосердя в дії» №181-VIII від 29.01.2021 року матеріальну допомогу отримали 85 осіб на суму 197,8 тис.грн.Юридична адреса управління: проспект Суворова, 62, м. Ізмаїл.

Е – mail: izmail_soc@odessa.gov.ua, код ЄДРПОУ 33799311

 

Керівник – Грамма Галина Олександрівна

 

            Управління має віддалені робочі місця, які розташовані за адресою:

            – вулиця Миру, 48, м. Кілія, Ізмаїльський район (заступник начальника- Остапчук Валентина Дмитрівна, E-mail: kiliya_soc@odessa.gov.ua);

            – вулиця Віорела Дулоглу, 14, м. Рені, Ізмаїльський район (заступник начальника – Іванова Маргарита Іванівна E-mail: reni_soc@odessa.gov.ua).

                       

            Управління є структурним підрозділом Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області та входить до її складу. Обслуговує населення Кілійської міської територіальної громади, Ренійської міської територіальної громади, Вилківської міської територіальної громади, Суворовської селищної територіальної громади, Саф’янівської сільської територіальної громади.

 

Графік роботи

Понеділок – четвер 08-00 до 17-15

П’ятниця – 08-00 до 16-00

Обідня перерва – 13-00 до 14-00

Вихідні: субота – неділя

 

Основні завдання управління

 

 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері.
 2. Призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, надання та виплата житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
 3. Організація надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи шляхом розвитку комунальних закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді.
 4. Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання / перебування.
 5. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури.
 6. Забезпечення в межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
 7. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм.
 8. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників АТО / ООС), осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та «Про жертви нацистських переслідувань».
 9. Контроль за наданням соціальної підтримки та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій
 10. Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству.
 11. Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню.

 

Структура управління

 

 1. Сектор по роботі з персоналом. Керівник – Бєлоус Діна Леонідівна.

            Основні завдання сектору:

 1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом в управлінні.
 2. Добір персоналу в управлінні; прогнозування розвитку персоналу.
 3. Заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
 4. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

           

 1. Сектор обслуговування громадян та діловодства. Керівник – Штрибець Ірина Вікторівна.

            Основні завдання сектору:

 1. Організація в управлінні єдиного порядку документування.
 2. Здійснення контролю за станом реалізації законів України, актів та доручень Президента України, КМУ, розпоряджень і доручень голів Одеської обласної державної адміністрації та Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області, реалізація громадян конституційного права на звернення; здійснення реєстрації та ведення обліку й діловодного опрацювання документів в управлінні.

           

 1. Фінансово-господарський відділ. Керівник – Аврамідіс Олена Георгіївна.

            Основні завдання відділу:

 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 2. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

           

 1. Відділ підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг. Керівник – Миргородська Олександра Іванівна.

            Основні завдання відділу:

 1. Забезпечення відповідно до визначених в установленому порядку повноважень, державної політики у сфері запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми;
 2. Організація надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи шляхом розвитку комунальних закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді.
 3. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм.
 4. Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству; забезпечення реалізації конституційного права громадян на проходження альтернативної (невійськової) служби.
 5. Організація забезпечення молоді з числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування житлом.

           

 1. Відділ з питань призначення та виплати державних соціальних допомог №1, №2, № 3. Керівники – Срібніченко Ганна Дем’янівна (№1 м. Ізмаїл), Ігнатьєва Надія Анатоліївна (№2 м. Кілія), Оберемок Віктор Васильович (№3 м. Рені).

            Основні завдання відділу:

 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, надання та виплата житлових субсидій, субсидій придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню.

           

 1. Відділ соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб інвалідністю №1, № 2, № 3. Керівники – Білоусова Наталія Кондратівна (№1 м. Ізмаїл), Чебаненко Наталя Вікторівна (№ 2 м. Кілія), Петренко Тамара Володимирівна (№ 3 м. Рені).

            Основні завдання відділу:

 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення ветеранів війни та праці (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, вдів, сімей загиблих), ветеранів та пенсіонерів військової служби, ветеранів та  пенсіонерів  органів  внутрішніх  справ, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерів з числа працівників культури, педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, дітей війни, багатодітних сімей, осіб з інвалідністю. (надалі – пільгові категорії населення); призначення та виплата адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, надання та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища пільгових категорій населення;
 2. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури; забезпечення в межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
 3. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників АТО/ООС), осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань, реабілітація дітей з інвалідністю; забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню.

           

 1. Відділ контролю за наднням соціальної підтримки та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій.

            Основні завдання відділу:

 1. Здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат (далі – державні соціальні допомоги), цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету;
 2. Здійснення нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій.

           

 1. Відділ програмного забезпечення.

            Основні завдання відділу:

 1. Здійснення роботи щодо реалізації державної політики по автоматизації процесів нарахувань та виплат всіх видів державної допомоги, субсидій, пільг, матеріальної допомоги з бюджетів різного рівня, формування відомостей на виплату, автоматизації процесів обліку одержувачів та технічних засобів реабілітації, автоматизації процесу надання аналітичних даних, своєчасного надання баз даних для наповнення Центрального сховища Міністерства соціальної політики України.


 

Юридична адреса: вулиця Івана Франка, буд.10, м. Ізмаїл, Одеська область, 68610

Е – mail: mizmail_soc@odessa.gov.ua, код ЄДРПОУ 03194772

 

КерівникРудак Алла Василівна

телефон (04841) 5-74-54

 

            Управління є виконавчим органом Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області. Управління реалізує державну політику щодо соціального захисту населення  та захисту прав дітей Ізмаїльської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

 

Графік роботи

Понеділок – четвер 08-00 до 17-15

П’ятниця – 08-00 до 16-00

Обідня перерва – 13-00 до 14-00

Вихідні: субота – неділя

 

Основні завдання управління

 

 1. Реалізує державну політику щодо питань соціального захисту населення Ізмаїльської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області щодо надання пільг,
 2. Призначає та виплачує різні види соціальної допомоги
 3. Реалізація, в межах законодавства, державної політики з питань сім’ї та молоді, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 4. Забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді.

 

 

Структура управління

 

 1. Відділ бухгалтерського обліку та звіту. Керівник – Бужилова Лариса Дмитрівна.

Основні завдання відділу:

 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Управління праці та соціального захисту населення Ізмаїльської міської ради та складання звітності.

 

 1. Відділ праці.

           Основні завдання відділу:

 1. Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасної її виплати працівникам підприємств, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями; надання методичної допомоги фізичним та юридичним особам у застосуванні законодавчих актів з питань оплати праці і трудових ресурсів.

          

 1. Відділ у справах інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Керівник – Балема Сніжана Миколаївна.

           Основні завдання відділу:

 1. 1. Реалізація Міської комплексної програми соціальної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та сім’ям з дітьми, Міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників – добровольців,
 2. Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях та членів їх сімей; виконання заходів по соціальному захисту ветеранів війни, осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, осіб з інвалідністю.

          

 1. Відділ персоніфікованого обліку одержувачів пільг. Керівник – Карпенко Раїса Іванівна.

           Основні завдання відділу:

 1. Надання відповідно до законодавства України пільг різним категоріям населення Ізмаїльської міської територіальної громади.

          

 1. Відділ соціальної допомоги. Керівник – Меркулова Лариса Петрівна.

           Основні завдання відділу:

 1. Призначення та виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю та житлових субсидій.

          

 1. Сектор прийому громадян.

           Основні завдання сектору:

 1. Прийом громадян з питань призначення різних видів соціальних допомог та субсидій.

          

 1. 7. Сектор опрацювання заяв.

           Основні завдання сектору:

 1. Обробка документів та відомостей, наданих громадянами для призначення різних видів соціальних допомог та субсидій.

          

 1. Сектор виплат:

           Основні завдання сектору:

 1. Здійснення виплати призначених соціальних допомог та субсидій.

          

 1. Відділ з контролю за призначенням та виплатою пенсій, субсидій, допомог. Керівник – Костюченко Лідія Тимофіївна.

           Основні завдання відділу:

 1. Здійснення нагляду за виконанням пенсійного законодавства України під час призначення, перерахунку та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
 2. Контроль за призначенням субсидій та різних видів соціальних допомог.

          

 1. Відділ АСУ. Керівник – Савченко Віктор Васильович.

           Основні завдання відділу:

 1. Здійснення програмного забезпечення під час призначення всіх видів соціальних допомог та пільг.

          

 1. Відділ сімейної політики. Керівник – Глухова Ірина Анатоліївна.

           Основні завдання відділу:

 1. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми на території міста Ізмаїл;
 2. забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, сприяє розвитку мережі оздоровчих закладів, підвищення якості оздоровчих послуг для дітей та молоді.

          

 1. Відділ господарського обслуговування. Керівник – Розумна Людмила Олександрівна.

           Основні завдання відділу:

 1. Забезпечення в межах своїх повноважень утримання адмінбудівлі та прилеглої території в належному порядку.

 

Контингент органів соціального захисту

 

№ п/п

Міста, райони

У тому числі

Пенсіонери  за віком

інваліди війни

Учасники бойових дій

Інваліди всіх груп і категорій

Люди, які обслуговуються  службою  соц..допомоги на  дому

Багатодітні сім’ї

Діти з багатодітних сімей

Діти інваліди

 

м.Ізмаїл

20338

137

899

3748

160

1104

2191

141

 

Станом на 01.07.2021 субсидію на житлово-комунальні послуги отримують 3837 домогосподарств,

Отримують допомогу сім’ям з дітьми – 2601 осіб.

Отримують одноразову соціальну допомогу при народженні дитини – 1988 осіб.

Отримали одноразову соціальну допомогу на поховання – 11 осіб.

Кількість ВПО, які перебувають на обліку (кількість сімей) – 341 (239 сімей), з них кількість отримувачів допомоги з державного бюджету – 66 Кількість отримувачів соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 194 (з початку року).

Кількість отримувачів інших видів соціальної допомоги – 2335 особи.

За січень-червень 2021 року надані пільги:

– на житлово-комунальні пільги – 18608 особам на загальну суму 11001,421 тис. грн., з них у готівковому вигляді 3236,158.тис.грн.;

– на придбання твердого палива та скрапленого газу – 50 особам на загальну суму 99,256 тис.грн.

 На обліку перебуває 264 учасників бойових дій в АТО, з них 9 осіб з інвалідністю, пов’язаною із АТО. З питання надання послуг з професійної адаптації у 2021 році   звернулось 3 особи. Направлено 2 учасника бойових дій (АТО) для проходження психологічної реабілітації та 2 особи УБД (АТО) для одержання санаторно- куротного лікування.

Ізмаїльською міською радою прийнято Міську комплексну програму соціальної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю і сім’ям з дітьми на 2021р., яка затверджена рішенням 5 сесії VIII скликання Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.01.2021р. № 437-VIII. Згідно зазначеної програми матеріальну допомогу отримали 344 осіб на загальну суму 550,970 тис.грн.   Також прийнято Міську програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників – добровольців,здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях та членів їх сімей на 2021 р., яка затверджена рішенням 5 сесії VIII скликання Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.01.2021р. № 439-VIII. Згідно зазначеної програми виплачено заборгованість  за грудень 2020 р. щомісячної  допомоги сім’ям загиблих осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в розмірі 1,0 тис. грн. на загальну суму 3,0 тис.грн.

З питань забезпечення технічними т а іншими засобами реабілітації звернулось 85 осіб. Забезпечені  реабілітаційними послугами 4 дитини з інвалідністю.

На реалізацію Міської програми «Сім’я та молодь Ізмаїлу 2021 -2023» із міського бюджету у 2021р. виділено суму 50000 грн, з них витрачено 17193 грн, а саме:

Забезпечення подарунків дітям центру соціально-психологічної реабілітації до дня Захисту дітей. Придбано спорт. товари на суму 5999,0 грн.

Забезпечення подарунків дітям Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини до Дня захисту дітей, продовольчі товари на суму 4194,00 грн.

      – Проведення міських велозмагань «Загартовуй тіло й дух – допоможе велорух!» придбання нагород (медалей, статуеток, кубків) на суму 7000 грн.