Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Юридична адреса: вулиця Канатна, 83, м. Одеса, Одеська область, 65012

Е – mail: upr@od.pfu.gov.ua,  тел.: 048 – 28-29-90, код ЄДРПОУ 20987385

Керівник – Буряченко Олександр Євгенович

 

Відповідно до Положення «Про Пенсійний фонд» від 23 липня 2014 р. № 280, Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Головною метою Пенсійного фонду України є забезпечення стабільного надходження власних доходів для своєчасної виплати пенсій громадянам України та захисту прав застрахованих осіб.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;

2) здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

3) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, забезпечує проведення щорічних актуальних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

4) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його Міністрові соціальної політики для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;

5) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6) організовує, координує та контролює роботу територіальних органів щодо:

7) забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які здійснюють виплату та доставку пенсій;

8) вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, заходів до переказування пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;

9) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

10) аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, організовує взаємодію та обмін інформацією з питань нарахування та сплати єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від його сплати, розрахунку показників середньої заробітної плати працівників для призначення пенсії;

11) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо:

12) вносить пропозиції Мінсоцполітики та іншим центральним органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України, ведення обліку сплати єдиного внеску, формування та подання звітності в частині ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

13) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

14) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

15) проводить у межах повноважень, передбачених законом, інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;

16) готує звітність, передбачену законодавством;

17) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Пенсійного фонду України, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Пенсійного фонду України;

18) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням в апараті Пенсійного фонду України;

19) виконує у межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 В Ізмаїльському районі розташовані такі відділення Пенсійного Фонду України:

 

з/п

Відділення

Адреса

розташування

ПІБ керівника (відповідальної особи), контактні дані, електронна адреса

Графік роботи

«Гарячі»

телефонні лінії

1

Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр)

68610, Одеська область,

м. Ізмаїл,

вулиця Івана Франка,

буд.10

Начальник відділу:

Гудима Тетяна Вікторівна

тел.(04841)- 592-25

Е-mail: upr@od.pfu.gov.ua

Понеділок – п’ятниця

8-00 до 17-000 Вихідні

Субота – неділя

Часи прийому документів:

Щоденно без перерви на обід

 

(04841) – 5-92-25

(04841) – 5-92-26

2

Відділ обслуговування

громадян № 7 (сервісний центр)

Одеська область, Ізмаїльський район,

м. Кілія,

вулиця Миру, буд.65

Заступник начальника відділу

Козлова

Наталя Миколаївна

тел. (04843)-410-32

Е-mail: upr@od.pfu.gov.ua

Понеділок – п’ятниця

8-00 до 17-000

Вихідні

Субота – неділя

Часи прийому документів:

Щоденно без перерви на обід

 

(04843) – 4-20-83

3

Відділ

обслуговування

громадян №7

(сервісний центр)

Одеська область,  Ізмаїльський район,

м. Рені,

вулиця Вознесенська 159

Головний спеціаліст

Тарасова Марія Вацлавівна

тел. (04840)-452-33

Е-mail: upr@od.pfu.gov.ua

Понеділок – п’ятниця

8-00 до 17-000

Вихідні

Субота – неділя

Часи прийому документів:

Щоденно без перерви на обід

 

(04840) – 4-52-33