Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

Фонд, якщо інше не передбачено законами України, не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з цією діяльністю.

Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим призначенням.

До коштів Фонду застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.

Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.

Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, символіку, яка затверджується його правлінням.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування має солідарний принцип – щомісяця кожна застрахована особа сплачує, або за неї сплачується роботодавцем єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Обсяг єдиного внеску розподіляється між Фондом соціального страхування України, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування на випадок безробіття відповідно до визначених Урядом пропорцій.

До бюджету Фонду соціального страхування України сплачується частка ЄСВ у розмірі 9,5727%  від загального обсягу сплаченого єдиного соціального внеску.

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

 Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.

Основними завданнями Фонду і функції Фонду соціального страхування

реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до цього Закону;

профілактика нещасних випадків;

здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;

здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;

аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.

Фонд соціального страхування та його робочі органи:

здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;

проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;

забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;

здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;

здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;

беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;

беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування

Ізмаїльське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області є територіальним підрозділом Фонду соціального страхування України (далі – Ізмаїльське відділення), який здійснює свої повноваження відповідно до діючого законодавства у сфері  загальнообов’язкового державного соціального страхування в м. Ізмаїл та Ізмаїльському районі та розташований за адресою:

68611, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 2,

електронна адреса: izml.od@fssu.gov.ua

Згідно штатного розкладу у Ізмаїльському відділенні працює 11 осіб.

В.о. начальника Ізмаїльського відділення Койчев Сергій Олександрович.

Номер телефону

 

Направлення в роботі

Посада

П.І.Б. працівника

(3804841) 2-50-20

Звернення громадян та роботодавців

в.о. начальника відділення

Койчев Сергій Олександрович

(3804841) 2-50-21

 

Прийом, оформлення документів та робота з  потерпілими на виробництві, нарахування страхових виплат

заступник начальника відділення – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення

головний спеціаліст

Ковальова Катерина Юріївна

 

 

 

Сербіанова Євгенія Олександрівна

(3804841) 2-50-22

 

 

Прийом заяв-розрахунків по листкам непрацездатності, повідомлень про виплату

головний спеціаліст

головний спеціаліст

Добрева Світлана Валеріївна

 

Філімонова Олеся Сергіївна

(3804841) 2-50-18

Профілактика та розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

страховий експерт з охорони праці

Сорока Наталія Миколаївна

 

 

 

 

(3804841) 2-50-18

Медична реабілітація застрахованих осіб, медико-соціальні послуги потерпілих на виробництві

головний спеціаліст медичних та соціальних послуг

Чеглакова Катерина Дмитрівна

(3804841) 2-50-19

Здійснення перерахування матеріального забезпечення, страхових виплат та медико-соціальних послуг

головний спеціаліст медичних та соціальних послуг

Назаренко Галина Яківна

 

 

 

 

 

 

 

(3804841) 2-50-19

Робота по правильності оформлення та обґрунтованості видачі листків непрацездатності

головний спеціаліст перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності

Іваненко Катерина Ігорівна

(3804841) 2-50-17

Проведення перевірок страхувальників на правильність використання коштів Фонду

головний спеціаліст по роботі зі страхувальниками

головний спеціаліст по роботі зі страхувальниками

Красильнікова Лариса Петрівна

 

Романюк Тетяна Олександрівна

 1. Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань – одне з завдань Фонду соціального страхування України.

Стан охорони праці є показником економічного благополуччя та рівня соціального захисту в країні. В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, починаючи з початку переходу суспільства в індустріальне, людство активно працює над питанням: як же мінімізувати шкідливі фактори на робочому місці та забезпечити такий рівень безпеки, аби гарантувати збереження життя та здоров’я працівника на роботі. Це питання є актуальним, як для працівників, так і безпосередньо для роботодавців, адже аварійні ситуації на виробництві призводять до зупинки роботи, матеріальної шкоди і втрати авторитету.

Аналіз нещасних випадків на підприємствах є одним з основних і необхідних шляхів розробки механізмів профілактики та запобігання травматизму. Адже нещасний випадок на виробництві, особливо смертельний, слід розглядати як сигнал про незадовільний стан профілактичної роботи щодо запобіганню травматизму.

З метою запобігання та зменшення нещасних випадків на виробництві Ізмаїльське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області веде активну роботу з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Основні функції та обов’язки щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, викликаних умовами праці покладені на страхового експерта з охорони праці Сороку Наталію Миколаївну.

Головною задачею страхового експерта з охорони праці є здійснення роботи з надання роботодавцям консультативної, методичної та практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці та стати соціальними партнерами для роботодавця та потерпілого на виробництві, у разі настання нещасного випадку.

Попри активну роботу в цьому напрямку все одно мають місце випадки травм та смертей на виробництві. Так, за результатами роботи за січень-вересень 2021 року страховий експерт  з охорони праці Ізмаїльського відділення Сорока Н.М. прийняла участь у 25 розслідуваннях нещасних випадків на виробництві, з них:

За результатами розслідувань було пов’язано з виробництвом 19 нещасних випадків, відповідно 19 потерпілих отримали соціальний захист за рахунок коштів Фонду.

 1. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Одним з напрямків діяльності Фонду є участь у розслідуванні нещасного випадку, мета якого полягає у визначенні обставин, причин та осіб, які допустили порушення нормативних актів з питань охорони праці, у наслідок чого були травмовані працівники.

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, що призвело до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Розслідування проводятся згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженного ПКМ України №337 від                   17 квітня 2019 року.

 1. СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ

Після проведення на підприємстві розслідування нещасного випадку та якщо цей нещасний випадок було пов’язано з виробництвом далі слідує наступний етап соціального захисту потерпілого за рахуок коштів Фонду.

Підставою для надання потерпілому одноразової та щомісячних страхових виплат, медичної допомоги, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Право на отримання страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання настає з дня визначення потерпілому медико-санітарною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого – з дня його смерті, але не раніше дня виникнення права на ці виплати.

У разі настання права Ізмаїльське відділення здійснює наступні виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого – щомісячна страхова виплата;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого (особи, що знаходились на утриманні померлого);

 6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

 

До утриманців відносяться:

– діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти;

– діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;

– особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють; особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;

– неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;

– непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право. Право на отримання страхових виплат у таких осіб настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на їх виплату;

Справи про страхові виплати розглядаються на підставі заяв потерпілих або осіб, які мають на них право, за наявності усіх необхідних документів, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у десятиденний строк.

            Так, на обліку в Ізмаїльському відділенні знаходяться 200 потерпілих на виробництві, з них 23 осіб, які втратили годувальника, в наслідок нещасного випадку на виробництві.

Всього за січень-вересень 2021 року потерпілі та члени їх сімей отримали страхових виплат на загальну сумму  6 177 814,00 грн.

 1. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Також Ізмаїльське відділення Фонду фінансує витрати потерпілим на виробництві на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах на договірній основі з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованої особи.

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому правлінням Фонду.

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.

Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначає МСЕК.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК і не може бути меншою (на місяць) за:

– розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

– половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на постійний сторонній догляд;

– чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом потерпілому незалежно від того, ким вони здійснюються.

Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.

Всього за січень-вересень 2021 року витрати по Ізмаїльському відділенню на медико-соціальні послуги потерпілим на виробництві склали 1 485 764,00 грн.

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду за принципом «Грощі ходять за людиною».

За січень-вересень 2021 року Ізмаїльське відділення заключило 21 трьохсторонній договір щодо направлення потерпілих на виробництві на санаторно-курортне лікування на загальну сумму 577 155,00 грн. До кінця 2021 року планується укласти ще 3 договори на санаторно-курортне лікування потерпілих на виробництві.

За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності протипоказань до керування ним Фонд забезпечує потерпілого автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах, організовує та оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

З початку 2007 року Ізмаїльське відділення забезпечило потерпілих на виробництві 18 автомобілями.

Також, соціальним захистом забезпечені навіть неповнолітні особи, які народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, які стали інвалідами під час зазначених у розділу V частини 2 статті 35 цього Закону відповідних занять або робіт, Фонд провадить щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років – у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.

 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Однією з вагомих статтей витрат Фонду соціального страхування України є фінансування по листкам непрацездатності допомог по тимчасовій непрацездатності, по догляду, вагітності та пологах, на поховання застрахованих осіб.

За січень-вересень 2021 року Ізмаїльським відділенням  прийнято заяв-розрахунків від підприємств, установ та організацій для фінансування за рахунок коштів Фонду листків непрацездатності працюючих  на загальну сумму 21 006 581,00 грн., з них:

Підставою для надання працюючому допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду, по вагітності та пологах є оформлений належним чином листок непрацездатності.

Листок непрацездатності – це багатофункціональний юридичний та фінансовий документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням  застрахованої особи  в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Процедуру отримання матеріального забезпечення застрахованою особою можна поділити на декілька етапів:

 1. Отриманий листок непрацездатності в закладі охорони здоров’я працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).
 2. Передача листка непрацездатності на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення). Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
 3. Розрахунок бухгалтерією страхувальника суми матеріального забезпечення та оформлення заяви-розрахунку для отримання фінансування від робочого органу Фонду.
 4. Подача страхувальником заяви-розрахунку до Ізмаїльського відділення та подальше фінансування такої заяви шляхом перерахування Ізмаїльським відділенням заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
 5. Виплата страхувальником матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Матеріальна допомога призначається та надається за основним місцем роботи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків.

Разом з цим слід відмітити, що існують випадки, в яких у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності може бути відмовлено.

Так, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

– у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

– у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

– за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

– за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

– у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

– за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

При цьому, застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію чи медико-соціальну експертну комісію, втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

 1. Як відбувається створення е-лікарняного та проходження його на підприємстві?

З 01.06.2021 року розпочався перехід закладів охорони здоров’я на створення електронних медичних висновків замість видачі паперових листків непрацездатності. Для застрахованих осіб програмні засоби автоматично формуватимуть на їх підставі е-лікарняний – такий електронний листок непрацездатності не потребує дублювання на бланку та наділений повним переліком функцій паперової версії.

Е-лікарняні є підставою для отримання від Фонду соціального страхування України  допомог по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності, зокрема в разі хвороб або травм, самоізоляції від COVID-19, на період догляду за хворими дітьми і родичами, лікування в санаторно-курортних закладах тощо.

Обіг паперових листків непрацездатності та призначення за ними матеріального забезпечення від Фонду на цей період продовжуються. Зверніть увагу, якщо пацієнту було відкрито лікарняний на паперовому бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватись виключно у паперовому виді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат.

Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення від Фонду.

 1. Що змінюється для роботодавця?

Роботодавцю надійде сповіщення про відкриття е-лікарняного в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Портал електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua Гаряча лінія з питань користування кабінетом страхувальника:

0-800-503-753.

Сформований е-лікарняний стане доступним для перегляду у день його створення, однак підставою для надання матеріального забезпечення стане лише після закриття в статусі «готовий до сплати». А у випадку допомоги по вагітності та пологах – одразу після створення.

На призначення працівнику матеріального забезпечення відведено не більше 10 календарних днів з дня закінчення періоду дії е-лікарняного.

Зміни торкнуться оформлення роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняними працівників. Оскільки е-лікарняні не мають серії та видаються за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності, заяви-розрахунки за ними подаються роботодавцями окремо від заяв-розрахунків, сформованих за паперовими лікарняними листками. Для подання підприємствами, установами та організаціями заяв-розрахунків в електронному вигляді до Ізмаїльського відділення, необхідно укласти договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України.

 1. ПЕРЕВІРКИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ

Необхідно звернути увагу на те, що всі кошти, які отримує підприємство, установа, організація від Фонду соціального страхування України підлягають перевірці на предмет правильності та законності їх використання, в тому числі і правильність заповнення листка непрацездатності.

Необхідно звернути особливу увагу, що всі виправлення в листку непрацездатності повинні бути здійсненні до його оплати Фондом соціального страхування України на етапі розгляду листка непрацездатності комісією із соціального страхування на підприємстві, в установі та організації!

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків від неправомірно витраченої суми.

 1. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Медична реабілітація застрахованих осіб в санаторно-курортних закладах здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання або травми і спрямована на відновлення здоров’я працюючих та покриває 100 % витрат на проходження відновлювального лікування. Правом на медичну реабілітацію за рахунок коштів Фонду можуть скористатись офіційно працевлаштовані особи (які сплачують та/або за яких сплачується ЄСВ) у разі настання страхового випадку в період роботи. Медична реабілітація надається одразу після стаціонарного лікування на підставі лише одного документу: висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) лікувального закладу про необхідність доліковування в санаторно-курортному закладі. На весь час реабілітаційного лікування в санаторії застрахованій особі видається листок непрацездатності (лікарняний).

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 № 39 затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду.

Так, з 01 січня 2018 року для проведення реабілітаційного лікування застрахована особа самостійно може обирати санаторно-курортний заклад, перелік яких у розрізі профілів медичної реабілітації оприлюднено для ознайомлення на офіційному веб-сайті Фонду: www.fssu.gov.ua. Таким чином Фонд запроваджує прогресивний підхід за принципом “Гроші ходять за людиною”.

Пройти лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу можуть хворі офіційно працевлаштовані особи, члени їх сімей (дитина в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника) та учасники АТО) після стаціонарного етапу лікування, з урахуванням відсутності протипоказань. Також вони повинні отримати рекомендацію лікуючого лікаря відповідно до медичних показань, профілів медичної реабілітації та висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу, клініки, медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації.

Направлення на реабілітацію з порушенням перебігу вагітності здійснюється безпосередньо з жіночої консультації.

Крім того, можна скористатися правом на відновлювальне лікування. Учасники АТО після демобілізації мають право разом з усією родиною (чоловік/дружина, неповнолітні діти) на реабілітаційне лікування в санаторно-курортному закладі.

Отже, алгоритм отримання безкоштовної путівки такий:

– заклад охорони здоров’я протягом доби, з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду (за місцем обліку закладу охорони здоров’я, як страхувальника) про потребу в подальшій реабілітації хворого;

– уповноважений представник Фонду приходить до лікувального закладу для оформлення документів;

– на підставі заяви хворого про забезпечення реабілітаційним лікуванням спеціаліст Фонду з’ясовує можливість прийому застрахованої особи обраним санаторно-курортним закладом;

– після отримання згоди укладається тристоронній договір (між застрахованою особою, органом Фонду та санаторієм), в якому обов’язково зазначається профіль медичної реабілітації, строк (за висновком лікаря й ЛКК, але не більше ніж 24 дні) та дата початку лікування;

– після завершення хворим курсу реабілітаційного лікування згідно з рахунком та актом приймання-передачі Фонд перераховує санаторію вартість фактично наданих послуг (діагностичні та лікувальні послуги, що надаються за призначенням лікаря та за відсутності протипоказань, послуги із харчування та проживання). Важливо враховувати, що вартість послуг, яка перевищила граничні розміри витрат, сплачується застрахованою особою самостійно.

Так, за січень-вересень 2021 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України отримали послуги з реабілітаційного лікування в санаторно-курортному закладі 76 застрахованих осіб  на загальну суму 1 114 209, 00 грн.

Якщо Ви маєте одне з вказаних захворювань або перебуваєте на стаціонарному лікуванні, зверніться до свого лікаря та скористайтеся своїм правом на безкоштовне санаторно-курортне (реабілітаційне) лікування.

Отримати консультацію з будь-яких питань щодо порядку отримання медичної реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування України звертайтесь за телефоном: (04841)2-50-18 або за адресою: м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 2, Ізмаїльське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.

Соціальна мережа: https://www.facebook.com/Ізмаїльське-відділення-УВД-Фонду-соціального-страхування-України-109961380613619/

 

ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Юридична та фактична адреса:

68611, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 2, тел. (04841)2-50-20

електронна адреса: izml.od@fssu.gov.ua

 

 

В.о. начальниа відділення

 КОЙЧЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ